Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2014

stateofmind
2752 96be 500
Reposted fromprecelka precelka viaohhh ohhh
stateofmind
6555 7eb7
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaohhh ohhh
stateofmind
2217 2e81
Reposted fromAng3ll Ang3ll vianiewychamowanee niewychamowanee
stateofmind
6948 ff2d
Reposted fromdashaxo dashaxo vianiewychamowanee niewychamowanee
stateofmind
3928 298a
Reposted fromflesz flesz vianiewychamowanee niewychamowanee
5973 e276
stateofmind
Błędy, błędy, wydaje mi się, że jestem zdolny wyłącznie do popełniania błędów.
— Złodziejka Książek - Markus Zusak
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasamozatrucie samozatrucie
stateofmind
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromcudoku cudoku viasamozatrucie samozatrucie
stateofmind
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz

August 06 2014

stateofmind
Jesteś za młoda, żeby nie wierzyć, że wszystko będzie dobrze.
— One Tree Hill
Reposted fromresort resort vianiewychamowanee niewychamowanee
stateofmind
Ten jest naszym przyjacielem, kto mówi dobrze o nas za naszymi plecami.
— Przysłowie arabskie
Reposted fromtupfen tupfen viaIlosemysenses Ilosemysenses
stateofmind
Kołyszę się na nitce nieokreślonych pragnień
— Halina Poświatowska
Reposted fromcytaty cytaty vianotforgetme notforgetme
stateofmind
Reposted fromoll oll vianotforgetme notforgetme
stateofmind
9489 a651
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viano-rush no-rush
stateofmind
1602 973e
Reposted fromzatora zatora viajointskurwysyn jointskurwysyn
8429 6b5e 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaanecianow anecianow
stateofmind
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest
— M.Witkiewicz
Reposted fromswojszlak swojszlak viaanecianow anecianow
stateofmind
0748 0589

August 05 2014

stateofmind

Nie należy przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter.

Reposted fromstonerr stonerr vianotforgetme notforgetme
stateofmind
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski
Reposted fromvanirr vanirr vianotforgetme notforgetme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl